Balen - Wezel aan het wit huis.

Kanaal van Beverlo aan het witte huis dat op de dijk staat in Balen - Wezel.
Hier wordt er regelmatig gevist door verschillende kemp vissers, men kan hier wel goed vis vangen maar niet het ganse jaar door.
Mooie voorns en grote brasems maar ook veel baars soms, kanaal niet breed en maar een kleine 3 meter diep, met afwisselend naar links en rechts traag stromend.
Men kan niet overal met de auto hier op dit stuk komen, alleen een stuk van een 100 meter aan het  huis kan je en mag je komen.
Men kan er licht van pennen vissen, voeder niet te zwaar want er is veel slip op bodem die verontreinigt is door de fabrieken die langs het kanaal lagen vroeger.
Het wordt ten sterkste afgeraden om vis mee te nemen voor comsumptie, vermits er veel zware metalen en veel cadmium aanwezig is in de sliplaag.

      Zicht naar Kerkhoven toe, aan het witte huis.            Zicht naar Umicore toe.          

 Zicht naar Kerkhoven toe aan het witte huis. Zicht naar fabriek van Umicore toe.    
Er zijn nog zowel naar links als rechts nog verschillende locaties waar somige periodes  goed vis te vangen is.
Wel zit er op het kanaal zelf de laatste jaren veel roofvis, zoals zeker baarzen, snoekbaarzen paling
                        
                         
Home

Update op 25-12-2008