Kempisch Kanaal tussen sas 4 en 5.


Dit stuk van kanaal  begint an het knooppunt waar de kruising is met verbindings kanaal (Dessel-Kwaadmechelen) en kanaal naar Schoten.
Sas 4 is op grondgebied van Dessel-Witgoor, vlak voor het sas kan men soms weleens een visje vangen, heel grote exemplaren zijn in de minderheid.
Beneden het sas zittten er wel wat karpers en brasems maar ook vele kleine voorns.
Onder sas 5 en tussen de doorsteek naar Sibelco wordt er  einde zomerperiode weleens mooie voorns gevangen.
Vele echte kempvissers zijn er daar te vinden als de vis er bijt, sommige kunnen slecht verdragen als je er met de vere en voeder komt vissen.
Zelfs sommige bewoners die er vlak tegen kanaal wonen gaan zelfs zo ver dat ze sommige vissers zitten te plagen als ze zogezegd op hun plaats vissen
Heb het zelf mogen meemaken, toen ik er een keer ging vissen, ging een eindje voor de kempvissers zitten, zodat ze geen last hadden van mijn manier van vissen.
Was me nog aan het installeren kwam er al een man zeggen dat hij daar altijd voederde, meer zegde hij niet.
Na een poosje kwam de visser die links van mij zat zeggen dat deze en zijn vrouw hem op deze plaats ook weggejaagd hadden, hij viste daar al 5 jaar.
De man zelf woonde bij deze vrouw nog maar een half jaar, en zij jaagden of peste iedereen weg die op die plaats kwam vissen.
Daarna na een poosje gevist te hebben kwam de vrouw zeggen dat ik mijn laatste vis gevangen hier, en ze smeet enkele resten van brood op het water.
Waarschijnlijk in de hoop dat de meeuwen rond zwerfen rond mijn stok, maar deze hadden geen enkele aandacht voor dit.
Vermits ik rustig verder viste vond ze het echt nodig om haar auto vlak achter mij te komen wassen, met water van het kanaal dat ze vlak naast mij kwam halen.
Ik kon nu nog moeilijk mijn volledige stok achteruit zetten bij het afsteken, dus moest ik maar wachten tot ze gedaan had en dan maar mijn roller verzet zodat ik naast haar auto kon door steken.
Ik zal er zeker nog enkele malen terug, en zeker op dezelfde plaats om te kijken hoe ver deze personen gaan, ik heb mijn twijfels of hij een vergunning heeft om te vissen.
Ze dienen goed op te passen waar ze mee bezig en dienen eens goed het infoboekje dat men bij een vergunning krijgt eens te lezen, enkele regels samengevat 1-Het is ten strengste verboden om visplaatsen te crieéren voor eigen gebruik, zonder toestemmeing van Vlaamse overheid.
2-Men mag geen water ontvreemden of chemische lozingen doen in de openbare wateren zonder toestemming.
3-De boordkanten zijn eigendom van de vleemse overheid en dienst Scheepvaart, onderhoud en gebruik is voor deze, de vissers mogen er gebruik van maken bij aankoop van eennvergunning van het vlaamse gewest.
En zo zijn er nog tal van reden en regels die dit gedrag afkeuren en zeker niet toestaan dan men een visplaats zicht toeeigent, en zeker niet als men niet vist.
Zal zeker nog een gevolg hebben want met zulke mensen kan ik geen enkel respect op brengen, alleen als ze het heel vriendelijk komen vragen om hier niet te vissen om dat hij daar dikwijls vist.
Foto's van sas 5 en verder naar Mol-Donk volgen nog zo vlug ik er nog eens tijd heb om er te gaan vissen.

Home

Update op 19-10-2008