vlag           Koninklijke Vissersclub " MOED EN GEDULD " Mol.


Logo           Beperkt reglement 2014.          Logo Club.


1° DE VISTIJDEN:

                                 Alle wedstrijden van onze club duren vijf uur ( 13u tot 18u ), die tellend zijn voor club en wisselbekerkampioenschap.
                                 Bij onweer of eventuele gevaren voor de clubleden, zal het bestuur beslissen om deze wedstrijd  te stoppen,
                                 dan wel tijdelijk te onderbreken, 8beste tellen voor einduitslag.
                                 De weging van de dan gevangen vis blijft geldig voor de einduitslag.
2° DE SIGNALEN:

                                 1° Signaal: Voeren en vissen.  2° Signaal:  Nog 5 minuten voor afsluiten.   3° Signaal: Einde van de wedstrijd;
                                      lijnen uit water, gehaakte vis diend uit het water te zijn op signaal om mee te tellen voor weging.

3° BEZETTE VISPLAATSEN:
                                  Indien de in ons programma voorziene visplaats bij aankomst bezet is door een andere visclub of door meerdere vissers die
                                  onze wedstrijd kunnen beinvloeden, zal het bestuur ter plaatse een ander visplaats ( in de buurt ) bepalen. 
                                  Er zal dan in groep naar de nieuwe locatie gereden worden, desnoods met een aanpassing van de begin- en eind tijden.
AANTAL WEDSTRIJDEN:
                                  Vanaf de vergadering van januari 2011 is er beslist om over te gaan van 8 naar 12 wedstrijden  voor het club en
                                   algemeen kampioenschap.
                                  Van deze 12 zijn er de beste 8 die meetellen in  de einduitslag van het club en algemeen kampioenschap 4 slechste vallen weg.
                                   Bij gelijke punten is de negende wedstrijd tellend, volgende criteria is punten volgende wedstrijd, enz.. tot 12 wedstrijd.
                                   (minste punten).
                                   Bij verlaten van visplaats ( buiten plaatsnummer gaan) tijdens de wedstrijd,
                                    dienen de lijnen uit het water gehaald worden, vis gevangen tijdens verlaten telt niet, mag niet mee gewogen worden.
 
                                   Voor siesoen 2013 krijgt men als men niet meevist max. 19 punten
5° PRIJZENVERDELING OP EINDE VISSEISOEN:
                                  Om de toegekende prijs te ontvangen, moet het clublid aan minstens 6 wedstrijden hebben deelgenomen.
                                  Bij deelname van 5 wedstrijden wordt hun prijzengeld gehalveerd.
                                  Bij minder dan 5 wedstrijden wordt er geen prijzengeld meer uit betaald.
6° OPRUIMEN VAN DE VISPLAATS:
                                  Binnen onze club hebben wij hierover de laatste jaren weinig of geen klachten.
                                  Wij willen echter blijven benadrukken dat iedere visser zijn eigen afval opruimt na de wedstrijd zowel op
                                   visputten als aan kanaal, ( geen verbranding van papier enz..).               

VERWITTIGEN BIJ AFWEZIGHEID:

                                  Met uitzondering van enkele misverstanden in het verleden wordt het melden van afwezigheden vrij goed opgevolgd.
                                  Vanaf 2006 heeft de club het standpunt ingenomen dat na twee niet gemelde afwezigheden, dat er bij de
                                   volgende wedstrijd geen nummer wordt voorzien voor deze visser.
                                   De telefoon- of Gsm nummers van de bestuursleden staan beneden op de activieteitenkalender.
                                   De regel zal in de toekomst strikt toegepast worden, men diend allen bestuurslid te verwittigen als men niet meedoet.
                                    Voorzitter: 0495/562439, Secretaris: 0476/470102, Schatbewaarder: 0494/065775, Bestuurslid: 0496/673220.

8° LENGTE HENGELROEDE:                                                                                                                                           Terug naar boven. 
                                    De Club vist enkel met de vaste stok van maximum 10 m.lang zijn.
                                    De lengte van de lijn is onbeperkt op de kanalen, op de vijvers diend men zich te houden aan het plaatselijke reglemend.
                                    Op de kanaalwedstrijden mag er gebruikgemaakt worden van een cup,
                                     toch met maar één stok boven visplaats en zelfde lengte (10m)
                                    Visput Geitenberg max. totale lijn + stok = 15m.
9° VISMADEN:
                                    Het is bij wet verboden om met gekleurde vismaden  (vooral RODE) te vissen op de kanalen en vijvers. (openbarewaters )
                                    Ook de clubs van visvijvers zien niet graag gekleurde vismaden gebruiken.
                                    Als club hebben wij het standpunt ingenomen om enkel nog  witte  vismaden als aas of voeder te gebruiken.
                                    Gekleurde kunstaas aan de haak is wel toegelaten.

10° ONTHAKEN VAN GEVANGEN VIS:

                                    Alle wedstrijden diend de gevangen vis, onthaakt te worden in een emmer van min. 40cm. vol water
                                    + eventueel zouttabletten, zeker op de visvijver is dit een regel.
                                    Het is beter voor de vis, deze blijft rustiger en loopt minder verwondingen op.
                                    Houdt u ook aan deze regel, zodat wij als club altijd welkom blijven op de visvijvers van de andere clubs die deze beheren.
                                    Vanaf 2014 mag er geen snoek of snoekbaars meer in net zitten en aangeboden worden opm te wegen op openbare waters.

11° GEBRUIK VAN LEEFNETTEN:

                                   Al onze wedstrijden op de kanalen worden aangevraagd via het KLV ( Kempische lijnvissers verbond)
                                   Deze officielle aanvraag brengt een administratieve kost met zich mee.
                                   Het staat dan wel toe om alle gevangen (ondermaatse vissen ) vissen in het net te bewaren,
                                   dus ook ondermaatse voornachtige, baars, behalve snoek, snoekbaars en karper.
                                   De toegelaten vissen worden bepaald door de visserijwetgeving.
                                   De clubs met visvijvers vragen tenminste een leefnet van 2,50 meter te gebruiken met een max.aan gewicht dat is vast gelegd.
                                   Bij aankoop van een nieuw leefnet wordt aangeraden om minimum één van 3 meter lengte of langer aan te schaffen.
                                   Leefnet diend uitgestrekt in water te liggen met een gewicht aan onderzijde, geen stenen in net toegelaten.
                                   Op de vijvers mag er 15 kg in het net, max. 20 dan krijgt men 15 kg, boven 20 krijgt men 0 kg op uitslag.

12° VERZEKERING:

                                   Sinds enkele jaren hebben wij als vereniging voor onze leden een verzekering afgesloten.
                                   Deze verzekering is geldig voor lichamelijk letsel op gelopen van/naar tijdens wedstrijden. (korts mogelijk route)
                                   Deze verzekering wordt door de clubkas betaald en is een serieuze verliespost in het budget.
                                   Indien u een ongeval krijgt tijdens één van onze activiteiten,
                                   gelieve onmiddelijk (indien mogelijk) de voorzitter of secretaris in kennis te stellen.
                                   Formulieren voor de verzekeringsaangifte liggen bij hen ter beschikking. ( zij zullen u bijstaan bij het invullen )

13° KEUZE RECHT VOOR DE NIEUWE LEDEN: (Vergadering van 22-2-2006 beslisd)

                                   Nieuw aangesloten leden hebben bij het toetreden in de club, het eerste jaar geen stemrecht op de jaarlijkse
                                   bestuursverkiezingen tijdens de Algemene vergadering. wel, mogen zij mee de locties kiezen voor de kanalen.
                                   Elk nieuw clublid zal bij inschrijven in de club, de reglementen samen met de activiteitenkalender van dat jaar ontvangen.
14° REGLEMENTEN OP DE VISVIJVERS:

                                   Als Club huren wij onze visvijvers af, wij zijn daarom genoodzaakt ons te houden aan het opgelegde reglemend aldaar.
                                   Wijzigingen en aanpassing die men graag hier in ziet verschijnen, die kunnen tijdens de eerste zaterdag van elke maand aan
                                   het  bestuur medegedeeld worden.
                                   Zij zullen daarna hierover een standpunt innemen (door stemming bestuur), en wel of niet een aanpassing doen.
                                   Wordt bij aanpassing op volgende vergadering of wedstrijd medegedeeld.
                                   Men kan nog steeds T-shirt of Fleece kopen van de club € 15,00, gelieve deze ook te dragen tijdens de clubwedstrijden
                                   als je in bezit ervan bent.
De reglementen zijn van toepassing vanaf april 2013 .
Het Bestuur.Home

Update op 2-02-2014