"Albert kanaal aan de brug van De Zwarte Hoek, kort bij het sas van Meerhout - Gestel."

Next image - Wed-3-feb-09 (2) Next
Wed-3-feb-09 (1)